Pog Aon Oidhche Earraich (A Kiss One Spring Evening)Музыкант: Runrig
Альбом: Miscellaneous
Длительность: 3:50
Категория: Рок/метал

Оригинал:

An saoghal, sia uairean
Obair la ri cul
Teaglach gabhal dhan a ‘mheasa
Pailteas, slainte, is gaol

An Ruis a tuiteam sios mu’m chluasan
An Ear Mheadhain am brot cho dorch
Is thusa, uilc is a mhuirt is a shabaid
Na mo bheatha a h-uile oidhche

An greim cho teann ‘s cho araid
Mar ord na mo dhorn
A ‘ghealach bha cho soilleir
‘S a gheall a leithid dhuinn

Bha sinn mar longan seolaidh
Air cuan buidhe og a ‘chridhe
Mu coinneamh clann an t-saoghil ‘s a theaglaich
Gun ghuth no gaire, Dia, no biadh

Co as an dainig na reultan, thuirt mi
Co as an dainig grian
Tha sinn cho leointe fo na ghealach seo
Anam craidhte seachad air ifrinn fheinn

Ach tha thusa brosnaichadh nam bliadhnaichean
Le saidhbreas seachad air mo dhith
Cho cheal ri sneachd gach uile gheamhradh
An t-oran gaoil m’fhaosaid chiontach fheinn

O luaidh be siod an gradh
A dh’fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh’fhas
Bho phog aon oidhche earraich

Перевод на русский язык:

Мир, sia uairean
Работа ла РИ кул
Домохозяйства узел dhan ‘уважение
Pailteas, здоровья, Отношения

Россия tuiteam вниз МО м chluasan
Уха Mheadhain время в brot чо дорч
Именно вы, uilc является mhuirt в shabaid
В моей жизни,-все ночь

Сцепление чо тугой ‘ы чо bin
Как и мой кулак
«Луна вна чо soilleir
‘S, потому что ширины нам

Вна мы как лонгана seolaidh
Воздушного бассейна смысл в ОГ ‘chridhe
Му coinneamh сыновей t-saoghil ‘ы theaglaich
Звук оружия ближе, мой Бог, нет biadh

Co от dainig na reultan, thuirt mi
Co, как dainig солнце
Тха шинн чо leointe стороне Луны это
Душа craidhte дай ему, черт возьми fheinn

Но тха вы brosnaichadh nam bliadhnaichean
С saidhbreas предоставление это мои нужны
Чо в случае отсутствия RI sneachd все gheamhradh
T-оран м relativi’fhaosaid виновным fheinn

Или свинец быть siod один gradh
Одним dh’fhag mi ceangailte ruit один drasda
Co shaoileadh вещь на ЦТ’fhas
Bho в phog одну ночь earraich


Добавить комментарий